14:06 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Hoạt động của ngành

1

Tin tức hoạt động chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thông tin hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

1

Hưởng ứng cuộc vận động "Hiến máu tình nguyện"

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc “Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và UBND 18 phường”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm đề nghị các đồng chí Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường trong quận tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện tham gia hiến máu với tinh thần tất cả các trường đều có người tham gia hiến máu, phấn đấu đạt kết quả cao

  Trang trước  1, 2