19:30 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Thông báo

Trường THCS Trưng Vương thông báo Dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 100 năm Ngày thành lập trường Đồng Khánh - Trưng Vương

Thứ bảy - 20/05/2017 12:21
Trường THCS Trưng Vương kính gửi Dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 100 năm Ngày thành lập trường Đồng Khánh - Trưng Vương

 


UBND QUẬN HOÀN KIẾM

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

 

Số: …/KH–THCS.TV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàn Kiếm, ngày   tháng   năm 2017

DỰ THẢO KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100năm

Ngày thành lập trường Đồng Khánh – Trưng Vương

 (10/11/1917 – 10/11/2017)

       Căn cứ vào nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua;

       Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường THCS Trưng Vương;

      Ban Liên tịch trường THCS Trưng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Đồng Khánh – Trưng Vương (10/11/1917 – 10/11/2017).Cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

   -  Là dịp để báo cáo những thành tích tiêu biểu của các thế hệ giáo viên và học sinh Trưng Vương; tôn vinh truyền thống vẻ vang của nhà trường trong suốt chặng đường 100 năm xây dựng và phát triển;

   - Vun đắp niềm tự hào cho giáo viên và học sinh Trưng Vương, tạo sức mạnh để tiếp tục giữa vững và phát huy truyền thống Đồng Khánh – Trưng Vương: nâng cao chất lượng giảng dạy; giáo dục toàn diện cho học sinh; cung cấp kiến thức, kĩ năng và hoàn thiện thái độ tích cực cho học sinh góp phần đào tạo công dân có ích trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao vị thế giáo dục của nhà trường, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, và giáo dục Việt Nam.

     2. Yêu cầu:

   - Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; tạo không khí cho ngày Hội của trường tạo ấn tượng, niềm tin, để lại những tình cảm sâu sắc,tốt đẹp cho các thế hệ giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh nhà trường và cho nhân dân địa phương;

   - Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động được đông đảo các thế hệ thầy, trò nhà trường cùng tham gia, quan tâm, ủng hộ và tham dự vào các hoạt động của Lễ hội.

       II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

     Kế hoạch triển khai các hoạt động được đính kèm file dưới đây:

/uploads/news/2017_05/4ke-hoach-100-nam-truong-ban-chinh-thuc-cong-khai.doc

Nguồn tin: TVnews

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn