17:55 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Thông báo

Trường THCS Trưng Vương thông báo danh sách HS tham gia giao lưu CLB môn học em yêu thích Quận Hoàn Kiếm

Chủ nhật - 12/02/2017 13:11
Trường THCS Trưng Vương thông báo danh sách học sinh tham gia giao lưu câu lạc bộ môn học em yêu thích Quận Hoàn Kiếm.

     Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 22/VBHN-BGDĐT (văn bản hợp nhất các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 56/2011/TT-BGDĐT, số 41/2012/TT-BGDĐT, số 37/2013/TT-BGDĐT) ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; của Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm;

     Căn cứ Kế hoạch số 09 /KH-PGD&ĐT ngày 7 tháng 2 năm 2017 của phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm về việc Tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ môn học em yêu thích cấp THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2016 – 2017.

     Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường THCS Trưng Vương,

     Trường THCS Trưng Vương đã triển khai tổ chức kiểm tra, đánh giá để từ đó lựa chọn được các em học sinh tham gia giao lưu CLB môn học em yêu thích cấp Quận.

     Danh sách cụ thể như sau: 

- Khối 6: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh.

Môn Toán và Toán Tiếng Anh: theo qui định của CLB Toán.

+ DS CLB môn Toán: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-toan-hoc-6.xlsx

+ DS CLB môn Ngữ văn: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-ngu-van-6.xlsx

+ DS CLB môn Toán - Tiếng anh:

 /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-toan-tieng-anh-6.xlsx

+ DS CLB môn Tiếng anh: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-tieng-anh-6.xlsx

-  Khối 7: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh.

Môn Toán và Toán Tiếng Anh: theo qui định của CLB Toán.

+ DS CLB môn Ngữ văn: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-ngu-van-7.xlsx

+ DS CLB môn Tiếng anh:  /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-tieng-anh-7.xlsx

+ DS CLB môn Toán - Tiếng anh:

 /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-toan-tieng-anh-7.xlsx

- Khối 8: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, KHTN (Vật lý - Hóa học - Sinh học).

+ DS CLB môn Toán: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-toan-hoc-8_1.xlsx

+ DS CLB môn Ngữ văn: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-ngu-van-8.xlsx

+ DS CLB môn Tiếng anh: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-tieng-anh-8.xlsx

+ DS CLB môn Toán - Tiếng anh:

 /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-toan-tieng-anh-8.xlsx

+ DS CLB môn Vật lý: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-vat-ly-8.xlsx

+ DS CLB môn Hóa học: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-hoa-hoc-8.xlsx

+ DS CLB môn Sinh học: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-sinh-hoc-8.xlsx

+ DS CLB môn Lịch sử: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-lich-su-8.xlsx

+ DS CLB môn Địa lý: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-dia-ly-8.xlsx

+ DS CLB môn GDCD: /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-gdcd-8.xlsx

+ DS CLB KHTN (Lý - Hóa - Sinh): /uploads/news/2017_02/danh-sach-hs-clb-khtn-8.xlsx

Nguồn tin: TVnews

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn