08:48 +07 Thứ bảy, 24/06/2017

1 » Tin tức chung » Thông báo » Học sinh

Trường THCS Trưng Vương thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

Thứ năm - 30/10/2014 17:13

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

          Căn cứ hướng dẫn 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học;

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn năm học 2014-2015cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA CUỘC THI:

     1. Mục đích:

     - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

     - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

     - Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

     2. Nội dung của cuộc thi

HS phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

     Đối tượng dự thi là học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), học viên bổ túc THCS và THPT.

          III. SẢN PHẨM DỰ THI:

     Sản phẩm dự thi là một bài viết(chưa đăng báo hayin sách)của 01 học sinh (hoặc nhóm 02 học sinh) dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

          IV. TỔ CHỨC CUỘC THI:

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; các cụm trường THPT phát động cuộc thi tới các cơ sở giáo dục trung học của quận/ huyện/ cụm trường. Các trường THCS, THPT phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

     - Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh  được tham gia 01 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của học sinh trường mình và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc trường cụm trưởng THPT.

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cụm trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 bài dự thi đăng ký vào trang web dangky.hanoiedu.vn đồng thời gửi hồ sơ về phòng Giáo dục trung học - SGD&ĐT HN kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở chậm nhất vào ngày 09/01/2015.

      - Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2015.

          V. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

     - Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

     - Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

     - Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

     - Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

     Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.

     Đường link tham khảo: /uploads/news/2014_10/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-van-dung-kien-thuc-lien-mon-de-giai-quyet-cac-tinh-huong-thuc-tien-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc.doc

 

 Nơi nhận:

- Các trường THPT, các Phòng GD&ĐT (để thực hiện);

- Giám Đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTrH.

                                KT. GIÁM ĐỐC

                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                    ( Đã ký)

 

 

 

 

                             Lê Ngọc Quang

 

Phụ lục

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

          A/ Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:............................................................     .........................

          - Email:............................................................................................

          - Tên tình huống

- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống

- Các môn học tích hợp:.....................................................................

          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

         B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Nguồn tin: TVnews

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn