19:37 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản » Phòng GDĐT

1

Trường THCS Trưng Vương thông báo Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Trường THCS Trưng Vương thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2016 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

1

Trường THCS Trưng Vương thông báo cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba.

Trường THCS Trưng Vương thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên nữ, học sinh nữ của toàn trường về cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”.

1

Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng khối Giáo dục năm học 2011 - 2012

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Qui định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 1023/HD-UBND ngày 28/11/2011 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2011; Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012

1

Hưởng ứng cuộc vận động "Hiến máu tình nguyện"

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc “Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và UBND 18 phường”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm đề nghị các đồng chí Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường trong quận tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện tham gia hiến máu với tinh thần tất cả các trường đều có người tham gia hiến máu, phấn đấu đạt kết quả cao

1

Kế hoạch triển khai dạy tài liệu Nếp sống Văn minh - Thanh lịch

Công văn chỉ đạo của Phòng GD_ĐT Quận Hoàn Kiếm về kế hoạch giảng dạy Tài liệu Nếp sống Văn minh - Thanh lịch cấp THCS

1

ĐIỀU LỆ GIẢI CẦU LÔNG - NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN HOÀN KIẾM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 512/KHLT ngày 12/10/2010 về việc phối hợp công tác giữa Ban Gián đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nộinăm học 2010-2011; Căn cứ Công văn số 779/ĐL-LT ngày 20/1/2011 của liên tịch Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn Điều lệ giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2010-2011; Ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Giải cầu lông giành cho CBGV-NV trong toàn ngành năm học 2010-2011.

1

Công văn Thông báo Tổ chức Tết trồng cây

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo quận về việc tổ chức Tết trồng cây tại các trường trong Quận Hoàn Kiếm . Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường chương trình buổi lễ với sự chuẩn bị tốt nhất: