19:23 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản » Phòng GDĐT

Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng khối Giáo dục năm học 2011 - 2012

Thứ ba - 22/05/2012 13:30
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Qui định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 1023/HD-UBND ngày 28/11/2011 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2011; Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012

   Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Qui định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 1023/HD-UBND ngày 28/11/2011 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2011;

   Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012

   Có thể tải đường link về:

- Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng khối Giáo dục năm học 2011-2012

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

- Phụ lục Tiêu chuẩn các danh hiệu khen thưởng cấp Quận, cấp Thành phố

     /uploads/news/2012_05/hd-tong-ket-nam-hoc-2011-2012.doc

     /uploads/news/2012_05/cac-bieu-mau_1.doc

     /uploads/news/2012_05/phu-luc-1.doc

     /uploads/news/2012_05/phu-luc-2.doc

     /uploads/news/2012_05/phu-luc-3.doc

Tác giả bài viết: Ngọc Ánh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn