19:23 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản » Phòng GDĐT

Trường THCS Trưng Vương thông báo cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba.

Thứ ba - 01/03/2016 22:05
Trường THCS Trưng Vương thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên nữ, học sinh nữ của toàn trường về cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”.

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 34 /PGDĐT

V/v: Tổ chức cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày 24 tháng 02 năm 2016                                 

 

Kính gửi: Ban Giám Hiệu các trường THCS quận Hoàn Kiếm.

     Thực hiện Công văn số 5944/BGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”;

     Thực hiện Công văn số 746/SGDĐT-HSSV ngày 24/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”,

     Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm triển khai cuộc thi và đề nghị các trường THCS trên địa bàn thực hiện như sau:

   1. Đối tượng dự thi:

   Học sinh nữ và cán bộ giáo viên nữ các trường THCS, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

   2. Nguyên tắc tổ chức cuộc thi:

   - Cuộc thi tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, đảm bảo khách quan, công bằng.

   - Nội dung thi đảm bảo tính khoa học, chính xác, lành mạnh góp phần tích cực vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

   - Đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

   - Chấm thi bằng hệ thống phần mềm tự động.

   3. Tổ chức thực hiện:

   3.1. Địa điểm: Tổ chức tại các trường THCS.

   3.2. Hình thức tổ chức cuộc thi:

   - Để học sinh nữ và giáo viên nữ có điều kiện tìm hiểu thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng và trả lời câu hỏi, tùy theo điều kiện nhà trường có thể tổ chức thi tập trung hoặc không tập trung, học sinh tham gia tự nguyện trả lời các câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm được tích hợp trên trang mạng “Trường học kết nối” .

   - Để tham gia cuộc thi, học sinh nữ và cán bộ giáo viên nữ thực hiện như sau:

   + Vào trang mạng của cuộc thi: http://suckhoehocduong.edu.vn

   + Trên trang http://suckhoehocduong.edu.vn học sinh và cán bộ giáo viên đăng nhập để dự thi bằng tài khoản do nhà trường cấp tại trang mạng “Trường học kết nối – http://truonghocketnoi.edu.vn”.

   3.3. Thời gian tổ chức thi: Đến hết 17h00, ngày 08/3/2016.

   Nhận được công văn này đề nghị các đồng chí Ban Giám Hiệu các trường THCS trên địa bàn triển khai cho học sinh và cán bộ giáo viên nữ tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng  mắc, xin liên hệ đồng chí Đặng Thị Chính Thao (0165 262 1234) và đồng chí Lê Minh Phong (098 400 4568) – để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.                                                                         

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã kí)

 

 

Vương Hương Giang

Nguồn tin: TVnews

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn