19:38 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản » Sở GDĐT

1

Trường THCS Trưng Vương thông báo về việc Kiểm tra rà soát chất lượng HS lớp 9 năm học 2015 - 2016

Trường THCS Trưng Vương thông báo về việc Kiểm tra rà soát chất lượng học sinh lớp 9 năm học 2015 - 2016 của Sở GD-ĐT.

1

Trường THCS Trưng Vương thông báo hướng dẫn tổ chức cuộc thi Giải Toán qua Internet năm học 2015 - 2016

Trường THCS Trưng Vuơng thông báo tới toàn thể các thầy cô giáo, CMHS thông báo về cuộc thi GTQM Tiếng Anh và GTQM Tiếng Việt.

1

Thông báo kế hoạch tổ chức "Chương trình làm phim dành cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trường THCS Trưng Vương thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình làm phim dành cho học sinh THCS và THPT lần thứ 10 năm học 2015 - 2016 với chủ đề "Khi em cảm thấy hạnh phúc"

1

Trường Trưng Vương phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Đi bộ an toàn" trên mạng Internet cho học sinh.

Trường THCS Trưng Vương phát động tới các bạn học sinh cuộc thi "Đi bộ an toàn" trên mạng Internet nhằm tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

1

Triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VIII năm 2012

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội căn cứ theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát động “Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII năm học 2012”

1

Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2011 - 2012

Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (NCKH), Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2011 - 2012, bao gồm: Mục đích, yêu cầu; các nhiệm vụ trọng tâm; một số quy định và hướng dẫn về thực hiện công tác SKKN, NCKH và tổ chức thực hiện.

1

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

Căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX, GDCN năm học 2011- 2012; căn cứ Công văn số 5358/BGD&ĐT- GDTrH ngày 12/08/2011về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2011-2012; Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các Phòng GD&ĐT quận, huyện và thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012

1

Hưởng ứng chương trình hành động Giờ Trái đất năm 2011

Thực hiện công văn số 1491/UBND – TNMT ngày 04 tháng 02 năm 2011của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện chương trình hành động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2011 trong tất cả các cơ quan, công nông, lâm trường, xí nghiệp, các đơn vị trường học và trong từng hộ dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Sở Giáo dục và Đào tạo phát động hưởng ứng thực hiện Giờ Trái đất trong tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

1

Kế hoạch thi học sinh giỏi Thành phố Hà nội năm học 2010 - 2011

Theo công văn số: 4039 /SGDĐT-GDTrH V/v:Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá THCS cấp Thành phố Năm học 2010 – 2011 của Sở Giáo dục - Đào tạo . Nhà trường thông báo Kế hoạch thi học sinh giỏi Thành phố Hà Nội như sau:


Các tin khác

1, 2  Trang sau