19:19 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản » Sở GDĐT

Hưởng ứng chương trình hành động Giờ Trái đất năm 2011

Thứ bảy - 12/03/2011 23:42
Thực hiện công văn số 1491/UBND – TNMT ngày 04 tháng 02 năm 2011của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện chương trình hành động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2011 trong tất cả các cơ quan, công nông, lâm trường, xí nghiệp, các đơn vị trường học và trong từng hộ dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Sở Giáo dục và Đào tạo phát động hưởng ứng thực hiện Giờ Trái đất trong tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------

Số :  4226 /SGD&ĐT – HSSV
V/v hưởng ứng chương trình hành động
Giờ Trái đất năm 2011 tại Thành phố Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội,  ngày 09  tháng 3 năm 2011

                     Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận,huyện, thị xã ;
                                       - Các trường THPT, TTGDTX, TTGDKT – TH;
                                       - Các trường Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng trực thuộc.

            Thực hiện công văn số 1491/UBND – TNMT ngày 04 tháng 02 năm 2011của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện chương trình hành động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2011 trong tất cả các cơ quan, công nông, lâm trường, xí nghiệp, các đơn vị trường học và  trong từng hộ dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Sở Giáo dục và Đào tạo phát động hưởng ứng thực hiện Giờ Trái đất trong tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố theo nội dung sau:

          1. Thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất 2011.

          Thông điệp chính : “ Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu”;

          Thông điệp phụ : “ Hãy tắt đèn vào lúc 20h30 – 21h30 ngày 26 tháng 03 năm 2011”.     

          2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức, viên chức, học sinh sinh viên trong toàn ngành.

          2.1. Thời gian : Từ ngày 10 tháng 03 đến ngày 26 tháng 03 năm 2011;

          2.2. Nội dung :

          - Tuyên truyền kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, học sinh sinh viên trong đơn vị tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu;

          - Trưng bày hình ảnh, pa nô áp pích tuyên truyền trong và khu vực xung quanh trường;

          - Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các trường trong khu vực, các lớp, các khối, các khoa trong trường hưởng ứng Giờ Trái đất và công tác bảo vệ môi trường;

          - Tắt đèn trang trí và các thiết bị điện trong trường không cần thiết trong đêm sự kiện.  

          3. Tổ chức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2011.

          - Các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện tắt đèn từ 20h30 phút – 21h30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2011;

           - Vận động gia đình, bạn bè và người thân cùng thực hiện tắt đèn trong thời gian như trên.       

          Sở yêu cầu các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố chủ động triển khai phát động trong đơn vị mình hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2011 thiết thực, hiệu quả./.

                                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC
                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

                                                                                                         Mai Sỹ Nhật

Nguồn tin: hanoi.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn