19:24 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản

Hưởng ứng cuộc vận động "Hiến máu tình nguyện"

Thứ sáu - 23/09/2011 01:30
Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc “Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và UBND 18 phường”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm đề nghị các đồng chí Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường trong quận tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện tham gia hiến máu với tinh thần tất cả các trường đều có người tham gia hiến máu, phấn đấu đạt kết quả cao

 

UBND QUẬN HOÀN KIẾM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Hoàn Kiếm ngày 21 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
NGÀNH GD - ĐT QUẬN HOÀN KIẾM

Kính gửi: BGH và BCH công đoàn các trường Mầm non và Phổ thông

          Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/9/2011 của  Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc “Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và UBND 18 phường”. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm đề nghị các đồng chí Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường trong quận tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện tham gia hiến máu với tinh thần tất cả các trường đều có người tham gia hiến máu, phấn đấu đạt kết quả cao, ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.

Thời gian thực hiện:  7 giờ30 ngày 29/9/2011

Địa điểm: Trường Đại học Mĩ thuật (42 phố Yết Kiêu)     

           Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta.Đề nghị các đồng chí Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí động viên mọi người tích cực tham gia hiến máu góp phần vào thành công của ngày hội hiến máu tình nguyện của quận.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH     

(đã ký)

Văn Hữu Hợp  

TRƯ­ỞNG PHÒNG

(đã ký) 

 Dương Thị Thanh Huyền

Nguồn tin: Phòng GD-ĐT Quận Hoàn Kiếm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn