14:00 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản

1

Trường Trưng Vương phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Đi bộ an toàn" trên mạng Internet cho học sinh.

Trường THCS Trưng Vương phát động tới các bạn học sinh cuộc thi "Đi bộ an toàn" trên mạng Internet nhằm tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

1

Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng khối Giáo dục năm học 2011 - 2012

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Qui định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 1023/HD-UBND ngày 28/11/2011 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2011; Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012

1

Triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VIII năm 2012

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội căn cứ theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát động “Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII năm học 2012”

1

Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2011 - 2012

Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (NCKH), Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2011 - 2012, bao gồm: Mục đích, yêu cầu; các nhiệm vụ trọng tâm; một số quy định và hướng dẫn về thực hiện công tác SKKN, NCKH và tổ chức thực hiện.

1

Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học tại trường THCS Trưng Vương

Trường THCS Trưng Vương tổ chức buổi tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS. Cô Võ Thị Kim Oanh - tổ phó tổ Văn - Sử - Công dân đã có buổi giới thiệu về chương trình này.

1

Hưởng ứng cuộc vận động "Hiến máu tình nguyện"

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc “Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và UBND 18 phường”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm đề nghị các đồng chí Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường trong quận tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện tham gia hiến máu với tinh thần tất cả các trường đều có người tham gia hiến máu, phấn đấu đạt kết quả cao

1

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

Căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX, GDCN năm học 2011- 2012; căn cứ Công văn số 5358/BGD&ĐT- GDTrH ngày 12/08/2011về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2011-2012; Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các Phòng GD&ĐT quận, huyện và thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012

1

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của Ngành GD-ĐT Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Công văn số 5668/UBND-VHKG ngày 08 tháng 7 năm 2011 về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của Ngành GD&ĐT Hà Nội như sau:


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3  Trang sau